Home » Onze dienstverlening » Bouwmanagement

Bouwmanagement en directievoering

Goede, heldere afspraken maken, daar draait het om in de bouw. BBcon ondersteunt daarbij door bouwmanagement en directievoering. Voor de start van de bouw stellen we met onze opdrachtgever het taakstellend budget vast en maken we samen een project- en uitvoeringsplanning. We stellen bovendien contractdocumenten op waarin bouwkwaliteiten en de geldende bouwnormen zijn vastgesteld. De stukken worden door alle bouwpartners (bouwbedrijf, installateur etc. en ook onderaannemers) ondertekend. Vanaf dan staan de afspraken op papier, waarop later teruggevallen kan worden.

Aanspreekpunt voor bouwteam en opdrachtgever

Tijdens de bouw zijn het controleren op het nakomen van afspraken, het oplossen van knelpunten, adviseren bij (onvoorziene) ontwikkelingen en het bewaken van kosten, kwaliteit en planning een taak voor Barkhuis Bouwconsultant. De bouwmanager verricht regelmatig bouwkundige inspecties op de bouw, belegt bouwvergaderingen en legt afspraken vast. De bouwmanager is het aanspreekpunt voor zowel het bouwteam als de opdrachtgever en zorgt dat iedereen goed geïnformeerd is en blijft.

Altijd inzicht in de bouwkosten

De bouwmanager houdt ook de bouwkosten nauwlettend in de gaten. In een budgetbewakingsoverzicht worden alle kosten bijgehouden. Barkhuis Bouwconsultant zorgt dat ook te verwachten kosten inzichtelijk zijn, zodat de opdrachtgevers op elk moment de totale bouwsom kunnen inzien.