Home » PRIVACYWETGEVING AVG

PRIVACY VERKLARING Barkhuis Consultancy

Barkhuis Consultancy gevestigd en kantoorhoudende te Haren (Gn.) (9752NB) aan de Hemsterhuislaan 37, hierna te noemen “Barkhuis Consultancy” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Barkhuis Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Barkhuis Consultancy u over de manier waarop Barkhuis Consultancy uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Barkhuis Consultancy worden aangeboden op info@bbcon.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Zakelijke klanten
  Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Barkhuis Consultancy deze gegevens net zoals die van andere klanten van Barkhuis Consultancy.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

 1. Barkhuis Consultancy geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
  a) De doorgifte geschiedt aan een door Barkhuis Consultancy voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Barkhuis Consultancy een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
  b) Barkhuis Consultancy op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

 1. Barkhuis Consultancy maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Barkhuis Consultancy ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@bbcon.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

 1. Het is mogelijk dat Barkhuis Consultancy tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op info@bbcon.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Barkhuis Consultancy

 1. Barkhuis Consultancy heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Barkhuis Consultancy verwerkt ten behoeve van info@bbcon.nl. Barkhuis Consultancy accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

 1. Barkhuis Consultancy bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan info@bbcon.nl, tenzij Barkhuis Consultancy op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

 1. Barkhuis Consultancy behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via info@bbcon.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van info@bbcon.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en info@bbcon.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 25-06-2019.

 

Hier kunt het document downloaden.

Privacywetgeving
PDF – 48,0 KB 797 downloads