Home » Onze dienstverlening » Projectplanning

Een goede planning bespaart tijd en kosten

Een goede planning, efficiënte coördinatie en een planmatige aanpak zijn van groot belang om een bouwproces binnen de gestelde tijd, binnen budget, en volgens de gestelde kwaliteitseisen te voltooien. Barkhuis Bouwconsultant helpt daarbij met de projectplanning.

 

Wij zorgen dat uw bouwproject volgens planning verloopt

BBcon stelt voor opdrachtgevers een projectplanning op in de initiatieffase, aan de hand van door de opdrachtgever verstrekte informatie, uitgangspunten en doelstellingen. In de bouwvoorbereidingsfase wordt een bouwuitvoeringsplanning opgesteld en afgestemd met alle betrokken bouwpartners.

Barkhuis Bouwconsultant houdt de planning tijdens bouwproces nauwlettend in de gaten. Op die manier kunnen afwijkingen in het bouwproces snel gedetecteerd en aangepakt worden. Dat bespaart tijd én geld. Kortom: Barkhuis Bouwconsultant zorgt dat uw bouwproject binnen de planning wordt uitgevoerd!