Home » Onze dienstverlening » Bouwkosten analyse

Controle op bouwkosten van eerste schets tot oplevering

Het beheersen van de bouwkosten is in alle fases van de bouw van groot belang. Barkhuis Bouwconsultant zit in de initiatieffase al aan tafel om met een budgetraming de haalbaarheid van het voorlopig ontwerp in te schatten. De uitkomsten van die raming is in veel gevallen de bepalende factor voor het al dan niet voortzetten van het bouwproject.

 

Offertes van aannemers vergelijken

In de ontwerpfase stelt BBcon een investeringsraming op en in de definitieve ontwerpfase volgt een elementenbegroting. Nadat het bestek- en de bestektekeningen gereed zijn, wordt de directiebegroting gemaakt. Deze geeft inzicht in de te verwachten aannemersaanbiedingen. Door de offertes goed te controleren, kan een beter vergelijk worden gemaakt tussen de verschillende inschrijfbegrotingen. Ook kan Barkhuis Bouwconsultant in deze fase alternatieven zoeken of bezuinigingsmaatregelen voorstellen om binnen het bestedingsbudget te blijven.

Bouwen binnen budget

ls er eenmaal met de bouw gestart, dan controleert Barkhuis Bouwconsultant de meer- en minderwerkbegrotingen, voordat aan de bouwpartners opdracht wordt verstrekt. Met Barkhuis Bouwconsultant houdt u de spreekwoordelijke hand op de knip: uw budget wordt niet overschreden zonder dat u daarover geïnformeerd bent, of zonder dat onze onafhankelijke experts alternatieven hebben onderzocht. Zo zorgen we dat uw bouwproject binnen het bestedingsbudget wordt gerealiseerd!