Home » Onze dienstverlening » Bouwadvies

Barkhuis Bouwconsultant: bouwadvies

Barkhuis Bouwconsult geeft opdrachtgevers advies vanaf het begin van nieuwe bouwprojecten tot de oplevering. We toetsen plannen aan de bouwnormen (daglicht- en ventilatie-eisen, brandveiligheid, energiebeheersing, etc.) en adviseren waar het anders of beter kan. Onder andere op het gebied van materiaal, details en isolatie. Ook beoordelen wij de bestekdocumenten en de bestektekeningen van de bouwer of geven een second opinion,

Toetsen voor bouwvergunning en bouwbesluit

Een hele lijst, maar het is raadzaam om zulke zaken te laten onderzoeken voordat een bouwvergunning (omgevingsvergunning) aangevraagd wordt. Elk bouwplan moet namelijk aan de eisen en normeringen uit het bouwbesluit voldoen, anders wordt er geen vergunning verleend. BBcon adviseert in het traject tot de vergunningsaanvraag, en verzorgt ook de digitale indiening van de aanvraag omgevingsvergunning via de WABO.

Persoonlijk bouwadvies in begrijpelijke taal

Ook tijdens de uitvoering kan Barkhuis Bouwconsultant u bijstaan met bouwadvies. Door het bouwproces te beoordelen en de opdrachtgever te adviseren als er maatregelen of onvoorziene oplossingen nodig zijn. BBcon staat opdrachtgevers met raad en daad bij, in begrijpelijke taal, op een persoonlijke manier.