Home » Bouwtekeningen

Technisch hoogwaardige bouwtekeningen

Zonder goede tekeningen kan geen bouwer bouwen. Barkhuis Bouwconsultant beschikt ook over ervaren bouwkundige tekenaars. Barkhuis Bouwconsultant werkt met tekenprogramma’s als Vectorworks, Autocad en Revit 2017 met workflows op basis van BIM. Ons team verzorgt het tekenwerk voor diverse opdrachtgevers.

Tekenwerk Omschrijving
Splitsingstekeningen Tekeningen t.b.v. een splitsingsakte inzake het opdelen van een bouwwerk mede conform het appartementsrecht en conform de eisen en voorschriften van het bouwbesluit.
Inmetingstekeningen Wij meten bestaande bouwwerken nauwkeurig in en vervaardigen voor u de digitale tekeningen bijvoorbeeld voor een 0-fase meting of een gebouwdossier.
Schetsontwerp - ontwerptekeningen Volledige uitwerking van een schetsontwerp tot ontwerptekening m.b.t. plattegronden, geveltekeningen en doorsnedes voor het voorlopig- (VO) en definitief ontwerp (DO).
Bouwvergunningstekeningen Nauwkeurig gemaatvoerde tekeningen voor de aanvraag van een omgevingsvergunning waarbij wij de tekeningen tevens voor u kunnen indienen via het digitale omgevingsloket WABO.
Bouwvoorbereidingstekeningen De tekeningen t.b.v. de integrale bouwvoorbereiding.
Bestektekeningen De tekeningen behorende bij het bouwkundige bestek.
Detailtekeningen Het vervaardigen de principedetail tekeningen.
Werktekeningen Uitwerking van het nauwkeurig gemaatvoerde tekenwerk voor de bouwuitvoering.
Revisietekeningen Bouwkundige tekeningen die gemaakt worden zodra een bepaald onderdeel van het werk gereed is. Dit gebeurt om eventuele afwijkingen t.o.v. van het oorspronkelijke planontwerp vast te leggen.

Digitaliseren van oude papieren bouwtekeningen

We zijn ook ervaren in het geautomatiseerd digitaliseren van oude papieren tekeningen. Het is raadzaam om zulke handgetekende documenten te laten digitaliseren. Op die manier worden er minder fouten gemaakt en bovendien komt het het tempo tijdens de bouwvoorbereiding zeker ten goede. Tevens kunnen de gedigitaliseerde tekeningen ter beschikking worden gesteld aan derden. Wij werken met Autodesk AutoCAD. 

U kunt ook contact opnemen met mijn collega Gijsbert de Vries info@tekenwijzegrou.nl